Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Caissongeneeskunde

Caissongeneeskunde is een onderdeel van de duikgeneeskunde. Er wordt gebruikgemaakt van caissons wanneer grote betonnen constructies, zoals brugpijlers, tunnelsegmenten, maar ook hele parkeergarages, op een kleine ruimte moeten worden ingegraven.

Tijdens het ondergronds bouwen wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van het toepassen van fysische overdruk. Bij caissonwerkzaamheden wordt onder een waterdichte vloer perslucht ingebracht, zodat het grondwater de bodem wordt ingedreven.

Via een sluis kunnen caissonwerkers de ruimte betreden. De grond kan dan met waterspuiten losgewoeld en verwijderd worden. Het caisson zakt rechtstandig de bodem in.

Het caissonwerk is zwaar werk in een afgesloten ruimte. Doorgaans staan de werkers tot hun liezen in het water. Het is extreem vochtig en de temperatuur is laag.

Doordat de ruimten onder een bouwwerk in deze vorm van betonbouw onder druk staan, vallen dit soort werkzaamheden ook onder de Arbeidsomstandighedenwet Arbeid onder overdruk. Hierin zijn de wettelijke bepalingen vastgelegd waaraan duikarbeid moet voldoen.

> YouTube-filmpje over het werk van de bedrijfsarts bij beroepsduikers

Tunnelboormachines met het ‘hydroshield mechanisme’

Steeds vaker worden tunnels geboord door tunnelboormachines met het zogenaamde ‘hydroshield mechanisme’. Dit betekent dat de voorkant van de tunnel boormachine is afgesloten door een waterdicht schot. In dit schot is een sluis aangebracht, waardoor caissonwerkers (duikers) in de voorste werkkamer kunnen komen. Deze werkkamer heeft een overdruk gelijk aan de grondwaterdruk. In de voorkamer bevindt zich dus perslucht, waardoor men er werk kan verrichten zonder natte voeten.

Kenmerkend voor het werken in de voorkamer zijn de hoge temperatuur, de luchtdichtheid en het risico van duikgerelateerde aandoeningen. De caissonwerkers worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden door een supervisor die verantwoordelijk is voor de hyperbare expositie. De decompressie wordt uitgevoerd met speciale caissondecompressietabellen die conservatiever van opzet zijn dan de duiktabellen.

Het 'bounce dive' principe

Caissonwerkers werken meestal volgens het ‘bounce dive’ principe. Dit betekent dat zij korte tijd na expositie terugkeren naar de normale (normobaric) barometrische druk.

De ‘saturatie methode’

In uitzonderlijke gevallen is een langer verblijf onder overdruk noodzakelijk. Dan wordt gebruikgemaakt van de ‘saturatie methode’: de caissonwerkers blijven onderdruk gedurende maximaal 28 dagen. Vanuit de habitat worden dan excursies gemaakt naar het diepste plafond. De terugkeer uit saturatie neemt lange tijd in beslag (2 tot 3 dagen ).

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~