Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Kosten

Sinds 1 januari 2013 verlopen de accreditatieaanvragen via de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) en niet meer via het Certificerings- en Accreditatiebureau (CAB). De NVD heeft tot op heden nog geen declaratie ingediend bij een cursusaanbieder gezien de recente wijziging van koers.

De kosten die u als cursusaanbieder voor een accreditatieaanvraag aan de NVD dient te betalen, bedragen voor een eerste aanvraag € 300,- en voor een herhalingsaanvraag € 150,-.

Indien de deelnemerskosten voor de duikerartsen lager zijn dan € 250,- worden de lagere kosten voor een eerste accreditatieaanvraag gedeclareerd aan de cursusaanbieder.

Het gaat dan om € 175,- per eerste aanvraag.

Bij het vaststellen van de hoogte van deze bedragen is kostendekkendheid het uitgangspunt voor de NVD. De korting die gegeven wordt bij cursusaanbieders die een relatief laag cursustarief hanteren, is gabaseerd op onze visie dat (na)scholing op het gebied van de duikgeneeskunde weinig tot geen financiële drempels hoort te kennen voor (potentiële) deelnemers.

Budgetneutraal

De NVD streeft ernaar de accreditatie budgetneutraal uit te voeren, waarbij de leden van de vereniging dus niet betalen voor de accreditatie, maar de kosten van de accreditatie betaald worden door de cursusaanbieders die deze kosten zullen doorberekenen aan de gebruikers van de cursussen. Een groot deel van de NVD-leden heeft geen actieve registratie als duikerarts en volgt geen (na)scholing. Daarnaast kan een duikerarts zijn/haar certificering onderhouden bij de SCAS zonder lid te zijn van een van de wetenschappelijke verenigingen door cursussen te volgen geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Duikgeneeskunde.

Ook de leden van het College van Deskundigen van de NVD krijgen niet meer aangeboden dan een reiskostenvergoeding (waarvan veelal geen gebruik wordt gemaakt). Het College van Deskundigen laat zich echter door een professioneel secretariaat ondersteunen. De in rekening gebrachte kosten zijn gebaseerd op een schatting van de secretariële kosten voor de behandeling van een accreditatieaanvraag en op vergaderkosten van het college. Jaarlijks zal geëvalueerd worden of de in rekening gebrachte bedragen in evenwicht zijn met de gemaakte kosten en deze zullen zo nodig aangepast worden.

> Lees verder
© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~