Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Een toereikende lichamelijke conditie is van essentieel belang voor het veilig beoefenen van de duiksport. Enerzijds zodat een duiker zich kan handhaven in de onderwateromgeving. Anderzijds is een slechtere conditie, maar ook een hogere leeftijd en overgewicht, geassocieerd met een grotere kans op decompressieziekte. Conditie, gewicht en leeftijd zijn onderling met elkaar geassocieerd.

Een duiker in staat zijn zichzelf èn zijn buddy te handhaven in de onderwateromgeving en aan de oppervlakte. Afhankelijk van de duikomstandigheden kan dit een groot beroep doen op het inspanningsvermogen, zoals bijvoorbeeld bij het duiken tegen stroming in, met zware uitrusting en/of overbruggen van lange afstanden. Ten tweede is het risico op decompressieziekte groter naarmate de conditie (bijv. te meten met VO2max) slechter is. Ten derde kan een gebrekkig conditie het risico op algemene medische complicaties, zoals hart- en vaatziekten en diabetes mellitus, verhogen. Deze complicaties kunnen weer gevolgen hebben voor de duikveiligheid. Daarmee zijn duikers met een slechte conditie een risicocategorie waar specifieke aandacht voor moet zijn.

Er zijn hierbij aanwijzingen dat een toegenomen vetmassa op zichzelf de kans op decompressieziekterisico slechts marginaal verhoogt, maar dat het verhoogde risico bij duikers met overgewicht vooral verklaard wordt door een slechtere lichamelijke conditie.

> Download hier de richtlijn 'Duiken, conditie en gewicht'

Vaststellen van lichamelijke conditie

Er zijn verschillende gebruikte methoden om de lichamelijke conditie van een aspirant duiker objectief vast te stellen. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen: de ideale conditie test bestaat niet. In de voorgenoemde richtlijn staan meerdere opties beschreven voor conditietesten. Onderstaand is een presentatie te downloaden van sportduikerarts Casper Baarda over conditietesten met toelichtingen en literatuurreferenties.

> Presentatie over conditietesten

Voor de Astrand steptest is een excelfile gemaakt door Casper Baarda. Deze is op zijn website kosteloos te downloaden.

> website voor downloaden rekenprogramma Astrand steptest
© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~