Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Over de NVD

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) is een wetenschappelijke vereniging van in de duikgeneeskunde, hyperbare geneeskunde en caissongeneeskunde geïnteresseerde artsen en studenten geneeskunde. De NVD is opgericht in 1990.

De vereniging organiseert 4 keer per jaar een ledenvergadering waarin actuele zaken op het gebied van de duikgeneeskunde en casuïstiek aan de orde komen. Vaak worden deze vergaderingen gecombineerd met een bedrijfsbezoek. De vergaderingen zijn voor leden vrij toegankelijk.

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde heeft zich ten doel gesteld:

a. het bevorderen van de studie van de duikgeneeskunde, de hoge druk fysiologie, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk;

b. het verbreiden en in stand houden van kennis van de duikgeneeskunde, de hoge druk fysiologie, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk, bij de leden der vereniging en bij anderen die daarmee direct of indirect te maken hebben - of te maken kunnen krijgen;

c. het behartigen van de belangen van haar leden zowel in materiele als in immateriele zin, zowel extern als intern.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~