Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Over de NVD

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) is een enthousiaste wetenschappelijke vereniging van in de duikgeneeskunde, hyperbare geneeskunde en caissongeneeskunde geïnteresseerde artsen. De NVD is opgericht in 1990.

De vereniging organiseert 4 keer per jaar een ledenvergadering waarin actuele zaken op het gebied van de duikgeneeskunde en casuïstiek aan de orde komen. Vaak worden deze vergaderingen gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Deze vergaderingen zijn voor leden vrij toegankelijk.

Certificeringssysteem

De NVD heeft een certificeringssysteem voor:

  • artsen die sportduikkeuringen verrichten;

  • specialisten die specifieke vraagstellingen kunnen beantwoorden;

  • second opinion artsen.

De certificering van beroepsduikerartsen is ondergebracht bij het Nationaal Duik Centrum in Delft.

Wetenschappelijk onderzoek

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde stimuleert (de ontwikkeling van) wetenschappelijk onderzoek.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 13-12-2018~