Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Commissie Kwaliteit en Wetenschap

De Commissie Kwaliteit en Wetenschap is het onafhankelijke adviesorgaan van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde.

De commissie adviseert het bestuur over alles wat te maken heeft met onderwerpen als het certificeringssysteem voor duikerartsen, rapportages op het gebied van patiëntenzorg, rapportages op het gebied van opleidingen, de relevantie van wetenschappelijke informatie, standpunten en richtlijnen.

De leden van de commissie worden benoemd op basis van hun deskundigheid. Momenteel hebben de volgende personen zitting in de subcie. Accreditatiecommissie Duikgeneeskunde:

 • Prashant Komdeur (VSG)

 • Tjeerd van Rees Vellinga (NVD)

 • Marga Schweigmann (NVD)

 • Wouter Sterk (NVD)

 • Monique Tucker, voorzitter (NVD)

 • Gerhard Visser (NVD)

 • Rhijn Visser (VSG)

 • Jaap Westbroek (NVD)

Subcommissies

Onder verantwoordelijkheid van de Commissie Kwaliteit en Wetenschap zijn 4 subcommissies actief. In elke subcommissie zitten een of meer leden van de NVD. Het betreft de volgende subcommissies:

 • Accreditatiecommissie Duikgeneeskunde, waarin tevens enkele leden van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) zitting hebben.

 • Accreditatiecommissie Hyperbare Geneeskunde, waarin tevens enkele brancheleden.

 • Commissie wetenschappelijk beleid.

 • Analysecommissie Duikongevallen, waarin tevens enkele leden van de medische commissie van de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB), de overheid en/of het Duikmedisch Centrum (DMC).

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~