Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Vakbladen en boeken

Jarenlang heeft onze vereniging het NVD-Bulletin uitgegeven. Hieraan stonden interessante bijdragen van leden en externe deskundigen. Dit bulletin verschijnt momenteel niet.

Enkele leden hebben bijgedragen aan de totstandkoming van een handboek over duikgeneeskunde. Wij vermelden dit met gepaste trots.

Duikgeneeskunde – in theorie en praktijk

Duiken neemt alsmaar toe in populariteit en daarbij ook de noodzaak van adequate medische kennis. Het betreft de eerste Nederlandstalige uitgave waarin een uitgebreid overzicht van de duikgeneeskunde wordt gegeven.

De inhoud richt zich op oorzaken, gevolgen en symptomen van de specifieke duikersziekten, gerangschikt naar de vier fasen van de duik. Met gedetailleerde informatie over ziektebeelden uit de keel-, neus- en oorheelkunde, pulmonologie, cardiologie, neurologie, psychologie, endocrinologie, gynaecologie en andere specialismen. Naast een inleiding in de caissongeneeskunde worden de mogelijke effecten of risico's van het duiken behandeld voor kinderen, senioren, vrouwen, lichamelijk beperkten en gebruikers van geneesmiddelen. Bovendien komen de praktische therapie en de eerste hulp bij ongelukken uitgebreid aan bod, evenals vele aspecten van specifieke duikgeneeskundige keuringen. Het boek is een unieke vraagbaak voor artsen, paramedici, bedrijfsartsen, arbo-artsen, (sport)duikers, studenten duikgeneeskunde en andere geïnteresseerden in de duikgeneeskunde. Deze uitgave is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde en de Scott Haldane Foundation. Bijna alle auteurs en de gehele redactie zijn leden van de NVD.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~