Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Preventief duikmedisch onderzoek: de ‘duikkeuring’

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde zet zich ervoor in (aspirant-)duikers optimaal te begeleiden bij een veilige uitoefening van de duiksport. Wanneer u een preventief duikmedisch onderzoek laat uitvoeren door een NVD-gecertificeerde sportduikarts, kunt u een gedegen advies tegemoet zien. Deze artsen zijn daar specifiek voor opgeleid is beoefenen veelal ook zelf de duiksport.

In de volksmond wordt gesproken van een ‘duikkeuring’, maar u mag hiervan meer verwachten dan alleen een goedkeuring of afkeuring voor de duiksport. Bij medische problemen of beperkingen zal uw sportduikarts actief met u op zoek gaan naar aanpassingen of alternatieven waarmee het sportduiken op verantwoorde wijze mogelijk kan worden gemaakt. Wanneer het sportduiken u desondanks geheel wordt afgeraden vanwege belangrijke gezondheidsrisico’s, zal uw sportduikarts u de achterliggende overwegingen tot in detail uitleggen. Via de NVD staat de sportduikarts een uitgebreid netwerk van specialisten ter beschikking om deze afwegingen zorgvuldig te maken.

Waaruit bestaat het lichamelijk onderzoek?

De NVD stelt dat een duikmedisch onderzoek minimaal de volgende elementen dient te bevatten:

  • zorgvuldige anamnese (vraaggesprek)

  • algemeen lichamelijk onderzoek, waaronder beluisteren van hart en longen

  • bloeddrukmeting

  • berekening Body Mass Index (BMI, maat voor een gezond gewicht)

  • onderzoek van keel, neus en oren

  • oriënterend neurologisch onderzoek

  • spirometrie (longfunctietest), waarbij minimaal FVC, FEV1 en FEV1/FVC-ratio gemeten worden

  • inspanningstest (bij onbekende inspanningstolerantie), bijvoorbeeld de 200 meter zwemtest.

Op indicatie kan aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn zoals een longfoto, CT-scan, hartfilmpje, uitgebreide inspanningstest, bloed- of urineonderzoek.

Bij de keuring dient u een legitimatiebewijs en een medicatielijst (indien van toepassing) mee te nemen. Veelal is het prettig van een vooraf in te vullen standaard medische vragenlijst gebruik te maken, bijvoorbeeld van uw duikorganisatie (PADI, NOB). Informeer hiernaar bij uw sportduikarts. Is er bij u sprake van bekende medische problemen, informeer uw sportduikarts hier dan van tevoren over, zodat benodigde medische informatie vooraf kan worden opgevraagd.

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~