Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Welke sportduikarts kiest u?

De NVD onderscheidt twee categorieën gecertificeerde sportduikartsen: categorie C en categorie D.

Categorie C sportduikartsen zijn gecertificeerd om het preventief duikmedisch onderzoek uitvoeren en kunnen u ten aanzien van veelvoorkomende (duik)medische problemen adviseren.

Categorie D sportduikartsen zijn medisch specialisten met duikmedische expertise in relatie tot hun specialistische vakgebied. Sommige van deze categorie D sportduikartsen hebben tevens een registratie als categorie C sportduikarts en kunnen specialistisch advies combineren met het uitvoeren van het (basis) preventief duikmedisch onderzoek. Veel categorie D sportduikartsen beperken hun duikmedisch advies echter tot hun eigen specialisme.

In Nederland houden twee instanties zich bezig met de certificering van sportduikerartsen: het Nederlands Instituut Certificering DuikerArtsen, NICDA en de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg, de SCAS.

Het NICDA volgt internationaal erkende richtlijnen en eisen zoals deze zijn opgesteld door het Ministerie, de ECHM en de EDTC.

De SCAS is opgericht om de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op sportbegeleiding en behandeling van sportblessures en de kwaliteit van beroepsopleidingen.

Naast de Nederlandse registratie bestaan er ook een Europese registraties: de Medical Examiner of Divers en Diving Medicine Physician van de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) en de European Diving Technical Committee (EDTC).

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~