Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Medische keuring bij beroepsduikers

De medische keuring bij beroepsduikers vindt vrijwel altijd plaats in opdracht van de werkgever. Dat kan de overheid zijn, bijvoorbeeld het ministerie van Defensie, maar ook brandweerkorpsen, inshore- en offshoreduikbedrijven en organisaties als Rijkswaterstaat.

Zo vindt in het Duik Medisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine, in Den Helder, veel toegepast onderzoek plaats op duikmedisch en onderzeebootgeneeskundig gebied.

> Klik hier voor meer informatie over de medische keuring van beroepsduikers bij de marine
> Kijk hier voor meer informatie over diverse onderzoeken

Stichting Nationaal Duikcentrum (NDC)

De Stichting Nationaal Duikcentrum in Delft, het NDC, is opgericht in 1984 en heeft tot doel de bevordering van de belangen van het Nederlandse beroepsduiken. Speerpunten bij het beleid zijn opleiding en medische begeleiding van beroepsduikers.

Een belangrijke activiteit van het NDC is het organiseren en certificeren van opleidingen voor beroepsduikers, duikploegleiders en duikerartsen. Het NDC werd in 1994 door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als instelling bevoegd tot het afgeven van certificaten duikarbeid, duikmedische begeleiding, duikploegleider en duikerarts. Deze certificaten zijn ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet verplicht voor het verrichten van werkzaamheden onder water in Nederland. De NDC-certificaten zijn wereldwijd erkend.

> www.ndc.nl
> De actuele lijst van NDC-gecertificeerde duikerartsen B vindt U via de NDC website
© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~