Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Standpunt 'Kinderen en duiken'

Reeds een aantal jaren is er een spanningsveld tussen de praktijk van duikende kinderen, tegenwoordig al vanaf 8 jaar, en de vele onzekerheden die er spelen ten aanzien van de risico’s en de gezondheidseffecten. De NVD huldigt de overtuiging dat er zeer zorgvuldig moet worden gekeken naar risico’s en gezondheidseffecten.

Het is moeilijk om met objectieve gegevens een leeftijdsgrens te definiëren waarbij het veilig is om te beginnen met de duiksport. De bezwaren tegen het op jonge leeftijd beoefenen van de duiksport zijn gebaseerd op de kennis van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de opgroeiende mens in relatie tot de potentiële gevaren en de belasting die de duiksport met zich meebrengt. Op basis hiervan moet gesteld worden dat kinderen een verhoogd risico hebben op gezondheidsschade bij het beoefenen van de duiksport. Het is echter niet mogelijk dit risico in maat en getal weer te geven.

Leeftijdsgrens

Op grond van dit verhoogde risico bij opgroeiende kinderen stellen wij de leeftijdsgrens voor het verantwoord kunnen beoefenen van de duiksport op 14 jaar, bij voorkeur 16 jaar. Kinderen jonger dan 14 jaar lopen een verhoogd gezondheidsrisico en dienen niet met perslucht te water te gaan, ook niet binnen de limieten die de verschillende organisaties stellen ten aanzien van duikdiepte en duiktijd. Deze geven een schijnzekerheid die met de huidige kennis van zaken niet verdedigd kan worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat men jongere kinderen niet kan verbieden om de duiksport te beoefenen. Duiken is immers een aantrekkelijke tak van sport! Hier speelt een dilemma ten aanzien van het duikmedische onderzoek.

Duikmedisch onderzoek

De NVD heeft voor het standpunt gekozen om bij kinderen onder de 14 jaar wel het medisch onderzoek te laten verrichten door een arts met kennis van zaken, doch geen verklaring af te geven omtrent de medische geschiktheid voor het duiken. Daar waar medische problemen spelen kan direct en gericht geadviseerd worden. Daar waar geen gezondheidsproblemen spelen kan men het kind, en de ouders, voorlichten omtrent het standpunt van de NVD in deze. Uiteraard is het aan de ouders om te beslissen wat men met het advies gaat doen. Om een en ander voor de kinderen en de ouders duidelijk te maken is een standaardbrief gemaakt waarin een toelichting wordt gegeven op het NVD-standpunt. Deze brief kan dan in plaats van een medische verklaring meegegeven worden.

Voor het duikmedische onderzoek betekent dit het volgende:

  • Tot 14 jaar: onderzoek en advies, geen medische verklaring.

  • 14 tot 16 jaar: onderzoek (met gerichte aandacht voor het opgroeiende individu) en een medische verklaring.

  • vanaf 16 jaar: onderzoek en een medische verklaring omtrent de geschiktheid voor duiken.

> Klik hier een PDF van de standaardbrief
© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~