Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Standpunt 'Antistolling en duiken'

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde stelde in 2011 een expertgroep samen op het gebied van hemostase en duiken. Geaccordeerd door de ledenvergadering in 2012 werd een richtlijn geformuleerd ten aanzien van sportduiken bij gebruik van trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia.

In deze richtlijn wordt deels voorheen ongeschreven consensus vastgelegd, maar een belangrijke wijziging ten opzichte van eerder gebruikelijke advisering in Nederland is het duiken onder gebruik van anticoagulantia als relatieve in plaats van absolute contra-indicatie te beschouwen. In het preventief duikmedisch onderzoek dienen diverse specifieke aandachtspunten doorgenomen te worden en er gelden beperkingen ten aanzien van de toegestane duiken.

De DIDIH studie (Diving with Disorders in Hemostasis)

In 2012 gaat een observationele cohortstudie van start die als doel heeft de duikveiligheid te inventariseren bij het duiken met trombocytenaggregatieremmers of anticoagulantia. De studie kent zowel een retrospectief als prospectief deel.

Alle duikers worden opgeroepen te participeren in dit online onderzoek. Duikers die de genoemde middelen gebruiken worden specifiek aangemoedigd deel te nemen. Duikerartsen: attendeer Uw keurlingen op deze studie!

> Meer informatie en online deelname gaat via www.divingresearch.org
© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~