Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersLedenlijstduikfoto

Geldigheidsduur preventief duikmedisch onderzoek

Het advies van de NVD is altijd een preventief duikmedisch onderzoek te laten verrichten voorafgaand aan een eerste (zwembad)duik.

De NVD adviseert een herhaling van het preventief duikmedisch onderzoek:

  • minimaal elk jaar voor duikers van 50 jaar of ouder;

  • bij een verandering in de medische toestand, bijvoorbeeld bij ziekte of nieuwe medicijnen;

  • bij een doorgemaakt duikongeval.

Het kan zijn dat uw sportduikarts op indicatie een kortere termijn van herhaling van het preventief duikmedisch onderzoek aangeeft.

Bij twijfel over de noodzaak van herhaling van een duikmedisch onderzoek kunt u contact opnemen met uw sportduikarts. Diverse sportduikartsen bieden de mogelijkheid van een gericht consult wanneer er een specifieke verandering is opgetreden, bijvoorbeeld andere medicijnen voor een bekend medisch probleem. Een eerste preventief duikmedisch onderzoek zal echter in alle gevallen een compleet onderzoek moeten omvatten.

De geldigheid van een getekend bewijs van geschiktheid voor de duiksport zal doorgaans overeenkomen met de bovenstaande adviezen, maar er kunnen aanvullende voorwaarden zijn van uw duikorganisatie, de wetgeving in het land waar u duikt of huisregels van een lokaal duikcentrum. Ons advies: informeer, met name bij reizen naar het buitenland, vooraf bij uw duikcentrum naar de lokale eisen ten aanzien van de duikmedische verklaring.

© 2018 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 06-10-2017~