Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Korte historie

De NVD is op 1 januari 1990 opgericht door een gezelschap van circa 40 artsen.

Onder hen waren medisch specialisten die al geruime tijd geïnteresseerd waren in de hoge-drukfysiologie, de duikgeneeskunde, de hyperbare geneeskunde en de medische aspecten van het werken onder overdruk. Zij wilden de basiskennis verbreden en meer diepgang bereiken.

Een deel van dit gezelschap heeft vele jaren gefungeerd als Medische Commissie van de Nederlandse Onderwatersport Bond. Velen van hen beoefenen zelf het duiken als sport. Diverse leden komen beroepshalve in aanraking met medische problemen bij het duiken.

Op 6 november 1990 werd de NVD erkend door de KNMG als categorale vereniging van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). Op 21 december 1990 trad de NVD toe tot de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen in Nederland (Federa).

© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~