Emailadres

Wachtwoord

 Inlog vergeten?

Zoeken
Over de NVDVoor medische professionalsVoor duikersVoor cursusaanbiedersduikfoto

Duiken met diabetes

De NVD initieerde in 2011 een samenwerkingsverband met de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond), NIV (Nederlandse Internisten Vereniging), VSG (Vereniging voor SportGeneeskunde) en het DMC (DuikMedisch Centrum) om tot een landelijke richtlijn voor duiken met diabetes te komen.

Als uitgangspunt werden de conclusies genomen van de DAN-UHMS workshop Diabetes and Recreational Diving (2005). De Nederlandse richtlijn werd in 2012 definitief door de NVD- ledenvergadering vastgesteld.

Recreatief sportduiken kan door duikers met zowel type I als type II diabetes veilig uitgeoefend worden, mits zorgvuldigheden in acht genomen worden:

  • een zorgvuldige selectie van hiertoe geschikte duikers;

  • aangepaste duikprofielen en duikomstandigheden;

  • aangepaste glucoseregulatie op duikdagen;

De richtlijn geeft niet alleen advies aan de duikerarts, maar bevat tevens een gestandaardiseerd formulier voor afstemming met de diabetesbehandelaar en een brochure voor de (aspirant)duiker met diabetes.

De integrale richtlijntekst en additionele documenten worden binnenkort geplaatst.

> Richtlijn (PDF) Duiken met diabetes inclusief bijlagen
> Richtlijnbijlage (PDF): gestandaardiseerde vragenlijst voor diabetesbehandelaar
> Richtlijnbijlage (PDF): Duikerinformatie over duiken met diabetes
> Link naar (Engelstalig) verslag van de UHMS/DAN workshop over duiken met diabetes (2005)
© 2019 Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde~Laatste wijzigingen 26-02-2019~