Richtlijnen

Duiken in tijden van SARS-CoV2

Standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde inzake recreatief duiken en het verrichten van duikkeuringen. Geldig vanaf 28-11-2020.

 • Geadviseerd wordt dat duikers die klachten hebben die kunnen passen bij SARS-CoV-2 infectie, of bij wie de (huis)arts een SARS-CoV-2 infectie vermoedt, of die in contact zijn geweest met iemand met een bewezen of vermoede SARS-CoV-2-infectie, zich laten testen op SARS-CoV-2.
 • Geadviseerd wordt dat duikers die klachten van een SARS-CoV-2 infectie hebben gehad maar niet getest zijn, en bemerkt hebben dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie, zich alsnog laten testen op een doorgemaakt SARS-CoV-2 infectie. Dit geldt ook voor duikers die klachten hebben gehad en negatief getest zijn, en bemerkt hebben dat ze een verminderd inspanningsvermogen hebben sinds het begin van de Corona pandemie.
 • Duikers die klachten hebben van een verminderd inspanningsvermogen na een mogelijk SARS-CoV-2 infect en niet getest zijn, zich niet willen laten testen of bij herhaling negatief getest zijn, vallen buiten het bestek van dit advies.
 • Geadviseerd wordt dat duikers die een asymptomatische of een “milde” SARS-CoV-2 infect hebben doorgemaakt niet eerder het duiken hervatten dan na 1 maand na het begin van de infectie of 1 maand na een positieve test. In geval van milde symptomen wordt een klachtenvrije periode van twee weken geadviseerd voor het hervatten van het duiken.
 • Geadviseerd wordt, om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt, een cardiovasculair risicoprofiel te maken.
 • Geadviseerd wordt, voor duikers die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis voor een SARS-CoV-2 infectie om niet eerder het duiken te hervatten dan na 3- 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis, afhankelijk van het herstel. Geadviseerd wordt om bij elke duiker die opgenomen is geweest voor een SARS-CoV-2 infectie na 3 maanden in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen, en een cardiale evaluatie te doen als er een verdenking is op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).
 • Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft een spirometrie en ergometrie met saturatiemeting te doen alvorens het duiken te hervatten.
 • Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “asymptomatische” of “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en een verhoogde cardiovasculair risico heeft longfunctieonderzoek te doen (inclusief ergometrie met saturatiemeting) en een CT-thorax alvorens het duiken te hervatten.
 • Geadviseerd wordt om bij elke duiker die een “milde” SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt en een verminderd inspanningsvermogen houdt, in ieder geval een pulmonale evaluatie te doen, en een cardiale evaluatie te doen, als er geen longafwijkingen zijn die de klachten kunnen verklaren en/of er een verdenking is op cardiale problematiek (bijvoorbeeld bij een verhoogd cardiovasculair risico of bij klinische verdenking op hartproblemen).

  stroomdiagram duiken na SARS-CoV-2

Toelichting op standpunt duiken na SARS-CoV2

Namens het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde: Diederick Wouters, Fred Kersbergen, Chris Dekker, Bram Querido, Mattijn Buwalda,

Rienk Rienks, voorzitter.