Vereniging

De NVD heeft een viertal commissies

Wetenschappelijke commissie

  • Houdt zich bezig met de stand der duikgeneeskundige wetenschap.
  • Levert input voor relevante artikelen en trends, levert een bijdrage bij de standpunt /richtlijn ontwikkeling.
  • Bij voorkeur hebben de relevante medische specialismen een vertegenwoordiging in deze commissie.

Marketingcommissie

  • Houdt zich bezig met de positionering van de NVD als wetenschappelijke vereniging binnen de specialismen.
  • Adviseert het bestuur over de te nemen stappen.

Commissie scholing

  • Adviseert het bestuur omtrent de ontwikkelingen in de markt.

Klachtencommissie

  • Behandelt de klachten van derden en leden ten aanzien van het duikmedisch handelen.

 

foto: Rob Aarsen