Vereniging

De NVD heeft drie commissies

Commissie wetenschap en educatie

 • Houdt zich bezig met de stand der duikgeneeskundige wetenschap.
 • Levert input voor relevante artikelen en trends, levert een bijdrage bij de standpunt /richtlijn ontwikkeling.
 • Bij voorkeur hebben de relevante medische specialismen een vertegenwoordiging in deze commissie.
  Leden: Bram Querido, Mattijn Buwalda, Rienk Rienks, Jeroen Bucx

Commissie externe contacten

 • Houdt zich bezig met de positionering van de NVD als wetenschappelijke vereniging binnen de specialismen.
 • Adviseert het bestuur over de te nemen stappen.
  Leden: Diederick Wouters

Klachtencommissie

 • Behandelt de klachten van derden en leden ten aanzien van het duikmedisch handelen.
  Leden: Diederick Wouters, Rienk Rienks

 

foto: Rob Aarsen